Rồi, bây giờ bạn đã có 7 bí quyết để phát triển trang của bạn, đã đến lúc bắt đầu áp dụng chúng cho trang của bạn rồi đấy. Và nếu bạn thật sự thông minh, bạn sẽ áp dụng hiệu quả trên cả Twitter, Google + và Pinterest nữa.