Apple được bình chọn là thương hiệu giá trị nhất thế giới

Forbes định giá các dựa trên lợi nhuận 3 năm gần nhất và vai trò của đối với ngành đó. Ví dụ, yếu tố này sẽ có vai trò lớn trong lĩnh vực hàng xa xỉ. Trong khi đó, với các hãng hàng không và dầu mỏ, nó lại không quá quan trọng. Forbes đã công bố danh sách này từ năm 2010 và luôn là cái tên dẫn đầu với khoảng cách khá xa.

“Táo Khuyết” được Forbes định giá hơn 154 tỷ USD, gấp đôi thương hiệu Google và Microsoft.

  • Apple thu được gần 1 tấn vàng từ máy cũ / Apple tuyển giám đốc tại Việt Nam
<img id="vne_slide_image_0" src="http://img.f25.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/1-1463048317_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703482" data-component-caption="

1. Apple

Giá trị thương hiệu: 154,1 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 6%

Chi phí quảng cáo: 1,8 tỷ USD
 

Forbes định giá các thương hiệu dựa trên lợi nhuận 3 năm gần nhất và vai trò của thương hiệu đối với ngành kinh doanh đó. Ví dụ, yếu tố này sẽ có vai trò lớn trong lĩnh vực hàng xa xỉ. Trong khi đó, với các hãng hàng không và dầu mỏ, nó lại không quá quan trọng. Forbes đã công bố danh sách này từ năm 2010 và Apple luôn là cái tên dẫn đầu với khoảng cách khá xa.

” />  

1. Apple

Giá trị thương hiệu: 154,1 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 6%

Chi phí quảng cáo: 1,8 tỷ USD
 

Forbes định giá các thương hiệu dựa trên lợi nhuận 3 năm gần nhất và vai trò của thương hiệu đối với ngành kinh doanh đó. Ví dụ, yếu tố này sẽ có vai trò lớn trong lĩnh vực hàng xa xỉ. Trong khi đó, với các hãng hàng không và dầu mỏ, nó lại không quá quan trọng. Forbes đã công bố danh sách này từ năm 2010 và Apple luôn là cái tên dẫn đầu với khoảng cách khá xa.

 
<img id="vne_slide_image_1" src="http://img.f28.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/2-1463048318_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703483" data-component-caption="

2. Google (Alphabet)

Giá trị thương hiệu: 82,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 26%

Chi phí quảng cáo: 3,2 tỷ USD

” />  

2. Google (Alphabet)

Giá trị thương hiệu: 82,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 26%

Chi phí quảng cáo: 3,2 tỷ USD

  •  Mạng Việc Làm là một trong những trang web Tìm Việc Làm chất lượng và uy tín nhất hiện nay. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin tuyển dụng trung thực nhất, sẽ giúp bạn Tìm Việc Nhanh chóng và đem lại hiệu quả cao.
 
<img id="vne_slide_image_2" src="http://img.f25.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/micro_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703484" data-component-caption="

3. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 75,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 9%

Chi phí quảng cáo: 1,9 tỷ USD

” />  

3. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 75,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 9%

Chi phí quảng cáo: 1,9 tỷ USD

 
<img id="vne_slide_image_3" src="http://img.f28.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/4-1463048319_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703485" data-component-caption="

4. Coca-Cola

Giá trị thương hiệu: 58,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 4%

Chi phí quảng cáo: 4 tỷ USD

” />  

4. Coca-Cola

Giá trị thương hiệu: 58,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 4%

Chi phí quảng cáo: 4 tỷ USD

 
<img id="vne_slide_image_4" src="http://img.f26.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/5-1463048320_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703486" data-component-caption="

5. Facebook

Giá trị thương hiệu: 52,6 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 44%

Chi phí quảng cáo: 281 triệu USD

” />  

5. Facebook

Giá trị thương hiệu: 52,6 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 44%

Chi phí quảng cáo: 281 triệu USD

 
<img id="vne_slide_image_5" src="http://img.f28.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/6-1463048320_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703487" data-component-caption="

6. Toyota

Giá trị thương hiệu: 42.1 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 11%

Chi phí quảng cáo: 3,6 tỷ USD

” />  

6. Toyota

Giá trị thương hiệu: 42.1 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 11%

Chi phí quảng cáo: 3,6 tỷ USD

 
<img id="vne_slide_image_6" src="http://img.f27.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/7-1463048321_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703488" data-component-caption="

7. IBM

Giá trị thương hiệu: 41,4 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: -17%

Chi phí quảng cáo: 1,3 tỷ USD

” />  

7. IBM

Giá trị thương hiệu: 41,4 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: -17%

Chi phí quảng cáo: 1,3 tỷ USD

 
<img id="vne_slide_image_7" src="http://img.f25.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/8-1463048321_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703489" data-component-caption="

8. Disney

Giá trị thương hiệu: 39.5 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 14%

Chi phí quảng cáo: 2,6 tỷ USD

” />  

8. Disney

Giá trị thương hiệu: 39.5 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: 14%

  •  Mang Viec Lam sẽ được kết nối với nhau, tạo nên một tổng thể Tìm Việc hiệu quả, giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Chi phí quảng cáo: 2,6 tỷ USD

 
<img id="vne_slide_image_8" src="http://img.f26.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/9-1463048322_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703490" data-component-caption="

9. McDonald’s

Giá trị thương hiệu: 39.1 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: -1%

Chi phí quảng cáo: 719 triệu USD

” />  

9. McDonald’s

Giá trị thương hiệu: 39.1 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: -1%

Chi phí quảng cáo: 719 triệu USD

 
<img id="vne_slide_image_9" src="http://img.f27.kinhdoanh.vnecdn.net/2016/05/12/10-1463048322_660x0.jpg" alt="Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới" data-reference-id="23703491" data-component-caption="

10. GE

Giá trị thương hiệu: 36,7 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: -2%

Chi phí quảng cáo: Không có số liệu

” />  

10. GE

Giá trị thương hiệu: 36,7 tỷ USD

Thay đổi so với năm ngoái: -2%

Chi phí quảng cáo: Không có số liệu

Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>