Các hỗ trợ phím tắt trong facebook

Nếu bạn thường xuyên sử dụng facebok thì không nên bỏ qua những phím tắt này để thao tác nhanh hơn, giúp bạn dạo chơi trong facebook một cách thoải mái nhất.

sau đây là những phím tắt trong facebook dành cho Window và Mac

1369270377 90 Các hỗ trợ phím tắt trong facebook

1369270377 91 Các hỗ trợ phím tắt trong facebook

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>